TKDK (IPARD) Projeleri

IPARD II Programı 6.Başvuru Çağrı Dönemi ikinci Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır

IPARD II Programı Altıncı Başvuru Çağrı Dönemi, Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme tedbiri kapsamında ikinci Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.

İkinci Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesini görmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

https://www.tkdk.gov.tr/Duyuru/ipard-ii-programi-6-basvuru-cagri-donemi-ikinci-grup-desteklenmek-uzere-secilen-basvurular-listesi-yayimlanmistir-5822