Öncelikli Yatırımlar

ÖNCELİKLİ YATIRIM KONULARI:

Aşağıda belirtilen yatırım konuları 5 inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilir. Ancak bu yatırımlar, 6 ncı bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabidir.

1. Yüksek Teknolojili Ürünlerin Üretilmesine Yönelik Yatırımlar:

      — İlaç,
      — Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı,
      — Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı,
      — Tıbbi aletler, hassas ve optik aletler ile saat imalatı,
      — Hava ve uzay taşıtları imalatıdır.

2. AR-GE projeleri neticesinde elde edilen ürünlerin üretilmesine yönelik yatırımlar,

3. Savunma alanındaki yatırımlar,

4. Test merkezleri, rüzgâr tüneli vb. yatırımlar,

5. Belirli otomotiv ve motor yatırımları,

6. Madencilik ve Maden Arama Yatırımları,

7. Eğitim yatırımları (Hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları dahil),

8. Enerji verimliliğine yönelik yatırımlar,

9. Atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimi yatırımları,

10. Sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ve yer altı doğalgaz depolama yatırımları,

11. Yerli kömüre dayalı termik santraller,

12. Karbon elyaf veya entegre kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar,

13. Demiryolu taşımacılığı,

14. Denizyolu taşımacılığı,

15. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya termal turizm konusunda yapılacak turizm konaklama yatırımları,

16. Uluslararası fuar alanı yatırımları

17. Yenilenebilir Enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör ile rüzgar enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları

18. Direkt soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimine yönelik entegre yatırımlar,

19. Lisanslı depoculuk yatırımları,

20. Nükleer enerji santrali yatırımları,

21. Belirli nitelikteki laboratuvar yatırımları,

22. Havayolu taşımacılığı,

23. İstanbul hariç olmak üzere Asgari 5 milyon TL tutarında 25 Dekar ve üzeri yerli aksam ihtiva eden otomasyona dayalı sera yatırımları,

24. Asgari 5000 büyükbaş kapasiteli süt yönlü, asgari 10.000 büyükbaş kapasiteli et yönlü hayvancılık yatırımları,

25. Asgari 5 milyon TL tutarında atık geri kazanım ve bertaraf tesisi yatırımları,

26. Yaşlı-Engelli bakım köyleri ve wellness (esenlik tesisi) yatırımları,

27. Asgari 500 milyon TL tutarında Orta-Yüksek teknolojili yatırımlarıdır.

Öncelikli Yatırım Konuları Destekleri: