Sera Teşvikleri Güncellendi

Sera Teşvikleri Güncellendi..

Seracılığın Geliştirilmesi amacıyla, sera yatırım teşvik belgesi limit ve kapasitelerini değiştirdi. Buna göre sera teşvikleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

1. Genel Teşvik:
Asgari 5 da sera büyüklüğüne sahip, 1. Ve 2. Bölgede 1 milyon TL , diğer bölgelerde ise 500 bin TL tutarındaki sera yatırımlarına KDV ve Gümrük vergisi muafiyeti sağlanacaktır.

2. Bölgesel Destek:
Bölgelere göre aşağıdaki kapasite ve yatırım tutarına sahip sera yatırımları bölgesel teşvik unsurlarından faydalanacaktır.

Bölgesel Teşvikler kapsamında aşağıdaki teşvik unsurlarından faydalananılacaktır:

a. KDV Muafiyeti
b. Gümrük Vergisi Muafiyeti
c. SGK işveren Payı İndirimi
d. Kurumlar/Gelir Vergisi İndirimi
e. Faiz İndirimi (3,4,5,6. Bölgelerde)

3. Öncelikli Yatırım
İstanbul hariç olmak üzere asgari 5 milyon TL tutarındaki 25 dekar ve üzeri yurtiçinde üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi ihtiva eden) sera yatırımları Öncelikli yatırımlar kapsamında değerlendirilecek olup, 5. Bölge (6. Bölge dışındaki yatırımlar) teşvik unsurlarından faydalanacaktır.

Buna göre faydalanılacak teşvik unsurları şunlardır.

a. KDV Muafiyeti
b. Gümrük Vergisi Muafiyeti
c. SGK işveren Payı İndirimi (7 yıl %35 Yatırıma Katkı Oranı)
d. Kurumlar/Gelir Vergisi İndirimi (Vergi İndirim Oranı %80, Yatırıma Katkı Oranı %40)
e. Faiz İndirimi (TL 5 puan, Döviz 2 puan İndirimli, 1 Milyon 400 Bin TL'yi geçemez.)