Yatırım Teşvik Sistemi

Yatırım Teşvik Mevzuatı:

Yatırımlarınız, Bakanlar Kurulu Kararı ve bu Karar’ın uygulanmasına ilişkin tebliğ hükümleri çerçevesinde desteklenmektedir.

 • 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” (19.06.2012 tarihli Resmi Gazete)
 • 2012/1 Sayılı Uygulama Tebliği (20.06.2012 tarihli Resmi Gazete)

  Yatırım Teşvik Sisteminin Amacı:

 • Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması,
 • Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta-yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi,
 • En az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması,
 • Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması,
 • Destek unsurlarının etkinliğinin artırılması,
 • Kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesidir.


  (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü)