Stratejik Yatırımlar

Aşağıda yer alan kriterlerin tamamını birlikte sağlayan, ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırım olarak değerlendirilir.

      — Asgari sabit yatırımın 50 milyon Türk Lirasının üzerinde olması,
      — Yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması,
      — Katma değerin asgari %40 olması,
      — Son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 50 milyon ABD dolarının üzerinde olmasıdır.
Not: Asgari sabit yatırım tutarı üçmilyar Türk Lirasının üzerinde olan öncelikli yatırımlar stratejik yatırım kabul edilir.

Destek Unsurları:

      — KDV İstisnası,
      — Gümrük Vergisi Muafiyeti,
      — Vergi İndirimi,
      — Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği,
      — Yatırım Yeri Tahsisi,
      — KDV İadesi,
      — Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği (6. Bölgede),
      — Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölgede) dir.


BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR:

Teknoloji ve Ar- Ge kapasitesini artıracak, uluslararası alanda rekabet üstünlüğü sağlayacak yatırımların desteklenmesini hedeflenmektedir.

Sıra No

Yatırım Konuları

Asgari Sabit Yatırım Tutarları

(Milyon TL)

1

Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı

1000

2

Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı

200

3

Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları

200

4

Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı Yatırımları:

 

a) Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları

200

b) Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları

50

5

Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları

50

6

Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları

7

Elektronik Sanayi Yatırımları

8

Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları

9

İlaç Üretimi Yatırımları

10

Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları

11

Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları

12

Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar:
[Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere entegre madencilik yatırımları dahil)]Destek Unsurları:

      — KDV İstisnası,
      — Gümrük Vergisi Muafiyeti,
      — Vergi İndirimi,
      — Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği,
      — Yatırım Yeri Tahsisi,
      — Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği (6. Bölgede),
      — Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölgede) dir.