Yatırım Teşvik Mevzuatı:

Yatırımlarınız, Bakanlar Kurulu Kararı ve bu Karar’ın uygulanmasına ilişkin tebliğ hükümleri çerçevesinde desteklenmektedir.

I- 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” (19.06.2012 tarihli Resmi Gazete)
II- 2012/1 Sayılı Uygulama Tebliği (20.06.2012 tarihli Resmi Gazete)

Yatırım Teşvik Sisteminin Amacı:

KASEM’in başlıca çalışma konuları şunlardır:
1. Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması,
2. Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta-yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi,
3. En az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması,
4. Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması,
5. Destek unsurlarının etkinliğinin artırılması,
6. Kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesidir.

(Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü)